Yapı Ürünleri

Köprü ve viyadükler gibi farklı dönme ve yer değiştirme etkilerine maruz yapılarda kullanılan ve EN 1337-5 standardına göre tasarlanan çanak mesnettir.

Pot Mesnet Çalışma Prensibi


ATLAS Pot Mesnetleri, çelik bir çanak (pot), bu çanak içerisinde elastomer yastık ve bu elastomer yastık üzerinde üst yapıdaki düşey yük ve dönme etkilerini alt yapı elemanına ileten çelik piston elemanından oluşmaktadır. Elastomer yastık çanak içerisinde viskoz akışkan bir hareket ile 0.03 radyana kadar dönme etkilerini güvenle karşılayabilmektedir. 
Üst yapıdan aktarılan yatay ve düşey kuvvetler piston tarafından çanağa aktarılır. Gerekmesi durumunda pot mesnetler tek yönde veya her yönde serbest yatay yer değiştirme hareketi yapabilirler.

Yatay yer değiştirme hareketi piston üzerine yerleştirilen, düşük sürtünme ve yüksek basınç dayanımına sahip özel PTFE malzeme ile sağlanmaktadır. 

Tasarım Kriterleri

  •  İstenilen düşey ve yatay yük taşıma kapasitesine göre projeye özel tasarlanabilirler.
  • 0.03 radyana kadar dönme kapasitesine sahiptirler.
  • İstendiği takdirde tek yönde veya her yönde serbest yatay değiştirme yapabilirler.
  • Tekrarlı yükler altında uzun ömürlüdürler.

Tasarım Standartları

ATLAS Pot Mesnetleri Avrupa Standartlarına göre tasarlanır ve CE Kalite Belgesine sahiptir. Ayrıca, AASHTO LRFD veya uluslararası diğer standartlara göre özel tasarım yapılabilir.

Tasarımda kullanılan standartlar şunlardır:

  • EN 1337 – 1 Genel Tasarım Kuralları
  • EN 1337 – 2 Kayar Elamanlar
  • EN 1337 – 5 Çanak (Pot) Mesnetler
  • AASHTO LRFD Bridge Design Specification

Ürün Tipleri

Galeri