Yapı Ürünleri

Yapısal ve Sismik Mesnet Tasarımı

ARSAN, uzman mühendis kadrosuyla yapısal ve sismik mesnet dizaynlarını proje gerekliliklerine ve istenen standartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Tasarımını yaptığımız ürünler arasında;

 • Elastomer Mesnetler
 • Pot Mesnetler
 • Küresel Mesnetler
 • Sürtünme Sarkaç Tipi İzolatörler
 • Kurşun Çekirdekli Sismik İzolatörler
 • Özel Mesnetler (Kaldırma Dirençli Mesnetler, Yatay Yük Dirençli Mesnetler) bulunmaktadır.

Mesnet tasarımlarında en çok kullandığımız standartlar ise;

 • EN 1337-3 Elastomer Mesnetler
 • EN 1337-5 Pot Mesnetler
 • EN 15129 Sismik Mesnetler
 • BS 5400 Köprü Mesnetleri Standardı
 • TBDY 2016 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği
 • ASCE 7-16 Bina ve Diğer Yapılar için Minimum Tasarım Yükleri
 • AASHTO LRFD 2012 Köprü Tasarım standartlarıdır.

Yapısal ve sismik mesnet tasarımında aşağıdaki aşamalar sırasıyla izlenir;

 • Müşteri talebine göre standart belirlenir ve aşağıda içermesi gereken bilgilerin bulunduğu yük tablosu tarafımıza iletilir. Optimum tasarım için aşağıdaki verilerin iletilmesi şarttır.
 • Maksimum ve Minimum Düşey Yükler,
 • Maksimum Yatay Yükler,
 • Maksimum Rotasyon Değerleri,
 • Maksimum Hareket Kapasiteleri,
 • İzin Verilen Maksimum Basınçlar,
 • Birleşme Detayı,
 • Damping Değeri,
 • Tasarım İvme Spektrumlarının Değerleri,
 • Gerekli yükler alındıktan sonra en uygun mesnet çeşidi seçilir.
 • Seçilen mesnetin optimum tasarımı yapılır.
 • Teknik çizimleri hazırlanır.
 • Müşteri onayının ardından üretime geçilir.
 • İlgili standartta yer alan üretim kontrol testleri laboratuvarlarımızda yapılır.