Yapı Ürünleri

Kayıcı mesnetler kullanım açısından yapının noktasal çözümlerinde oldukça etkili bir rol oynarlar. Düşey yük açısından az ancak yatay deplasman açısından yüksek detayların çözümünde, PTFE plakalı kayıcı mesnetler kullanılmaktadır.

Her PTFE yüzeyli kayıcı mesnetin karşılığında bu mesnete zarar vermeyecek, kayıcılığı engellemeyecek paslanmaz plaka kullanılmalıdır. Genellikle binalarda, alışveriş merkezlerinde, köprülerde bu mesnet tipinden oldukça fazla örnek görebiliriz.

Bu mesnetlerde yatay yük mesnete hiçbir şekilde etki etmemektedir. PTFE malzemenin elastomer katmanlara etch edilmesi işleminden sonra PTFE malzemenin üzerinde bulunan yağ odacıkları, bütünlüğünü uzun süre koruyabilen silikon yağı sürülerek karşılığındaki paslanmaz plaka ile sürtünme katsayısı azaltılarak yatay yük direkt olarak aktarılır.