Yapı Ürünleri

Genleşme derzleri, bir köprünün tabliyesi ile kenar ayakları veya tabliyeler arasındaki boşlukları kapatırken; oturma, sıcaklık değişimleri, trafik, yorulma ve büzülme deformasyonları gibi hareketleri karşılar. Genleşme derzleri bu boşlukları birleştirerek trafiğin yapıyı rahat ve güvenli bir şekilde geçmesine izin verir.

Modüler genleşme derzleri, bu boşlukları çelik kirişlerle ile ayrılmış birkaç aralığa bölerek karşılamaktadır. Bu kirişler arasında kalan boşluklar su geçirmez yapan kauçuk contalarla kaplanır. Modüler genleşme derzi merkez kirişleri, köprü boşluğunu kaplayan mesnet kirişi ile desteklenir. Genleşme derzinin kontrol sistemi ile trafik yükleri toplam hareketin genleşme derzinin bölünmüş boşlukları arasında karşılanır. 

Köprü tasarımındaki hareket talebine göre AR-EX Modüler Genleşme Derzleri tasarlanır.