Kurumsal

ARSAN KAUÇUK PLASTİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş olarak;

  • ‘‘Topluma ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek’’ misyonumuz doğrultusunda, içinde bulunduğumuz toplumun sorunlarından yola çıkarak sosyal projeler geliştirir ve uygularız.
  • Bu konudaki önceliklerimizi, toplum ve çevre için en iyi olanı göz önünde bulundurarak belirleriz.
  • Ulusal yasal gerekliliklere ve uluslararası sosyal performans standartlarına uygun olarak faaliyetlerimizi yürütür, sosyal sorumluluk projelerimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerinde yer alan ilkeler doğrultusunda şekillendiririz.
  • Teknolojimizle, insan kaynağımızla, yarattığımız sosyal ve ekonomik değerlerle; yalnızca bulunduğumuz bölgelerin değil, ülkemizin de kalkınmasına destek olacak uzun soluklu ve kalıcı projeler gerçekleştiririz.
  • Ülkemizdeki ve dünyadaki iyi uygulamaları dikkate alarak topluma katkı sağlayacak konularda hedefler oluştururuz.
  • Çalışanlarımızın, gönüllülük esası ile projeler geliştirmesini ve bunları uygulamasını teşvik ederiz.
  • Topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; tüm paydaşlarımız ile işbirliği içinde gerçekleştirmek önceliğimizdir.
  • Gerçekleştirilen sosyal çalışmaları periyodik olarak takip eder ve etkinliğini ölçeriz.

Yukarıda belirttiğimiz Sosyal Sorumluluk Politikamız doğrultusunda dört ana başlık altında çalışmalarımızı sürdürürüz. Gelecek neslin eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliği, ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma ve yaban hayatı ve sokak hayvanlarını koruma konularına öncelik veririz. Buna ek olarak, topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı gerçekleştirmek için, Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmaya önem veririz.

Gelecek Neslin Eğitimi:

Çocuklarımızın nitelikli bir eğitim alması, nitelikli ve vizyoner bir nesilin yetişmesi için çalışmalarımızla destekleriz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği:

Organizasyonumuzda kadın ve erkeklerin dayanışmasını arttırarak kadın dostu bir şirket felsefesine uygun çalışmalar yapar, tüm faaliyetlerimizde kadınların hakları ve gelişimi alanlarında sosyal sorumluluk projeleri yürütür ve bu konuda toplumun bilinçlenmesine yardımcı oluruz.

Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma:

Ortak yaşamımızın bir parçası olan doğal yaşam alanlarını ve biyo-çeşitliliği korumayı amaçlarız. Bu doğrultuda sürdürülebilir bir yaşamı sağlamak amacıyla, iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak projeler yapar, ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirir, gelecek nesillere aktarımı için çocuklarımızın çevre eğitimlerini destekleriz.

Yaban Hayatı ve Sokak Hayvanlarını Koruma

Dostlarımızın yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir yaşamlarının sağlanması amacıyla projeler yapar, yaşam alanlarının iyileştirilmesini destekleriz.

 

Genel Müdür