Yapısal ve Sismik Mesnet Dizaynı

Yapısal ve Sismik Mesnet Dizaynı

ARSAN, uzman mühendis kadrosuyla yapısal ve sismik mesnet dizaynlarını proje gerekliliklerine ve istenen standartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Dizayn ettiğimiz ürünler arasında;

 • Elastomer Mesnetler
 • Pot Mesnetler
 • Küresel Mesnetler
 • Kurşun Çekirdekli Sismik İzolatörler
 • Özel Mesnetler (Kaldırma Dirençli Mesnetler, Yatay Yük Dirençli Mesnetler) bulunmaktadır.

Mesnet dizaynlarında en çok kullandığımız standartlar ise;

 • EN 1337 Yapısal Mesnetler
 • EN 15129 Sismik Mesnetler
 • BS 5400 Köprü Mesnetleri Standardı
 • TBDY 2016 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği
 • ASCE 7-16 Bina ve Diğer Yapılar için Minimum Tasarım Yükleri
 • AASHTO LRFD 2012 standartlarıdır.

Mesnet dizaynında aşağıdaki aşamalar sırasıyla izlenir;

 • Müşteri talebine göre standart belirlenir ve aşağıda içermesi gereken bilgilerin bulunduğu yük tablosu tarafımıza iletilir. Optimum dizayn için aşağıdaki verilerin iletilmesi şarttır.
  • Maksimum ve Minimum Düşey Yükler,
  • Maksimum Yatay Yükler,
  • Maksimum Rotasyon Değerleri,
  • Maksimum Hareket Kapasiteleri,
  • İzin Verilen Maksimum Basınçlar,
  • Birleşme Detayı,
  • Damping Değeri,
  • Tasarım İvme Spektrumlarının Değerleri,
 • Gerekli yükler alındıktan sonra en uygun mesnet çeşidi seçilir.
 • Seçilen mesnetin optimum dizaynı yapılır.
 • Teknik çizimleri hazırlanır.
 • Müşterinin onayının ardından üretime geçilir.

Detaylar

ARSAN, uzman mühendis kadrosuyla yapısal ve sismik mesnet dizaynlarını proje gerekliliklerine ve istenen standartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir.

ARSAN, uzman mühendis kadrosuyla yapısal ve sismik mesnet dizaynlarını proje gerekliliklerine ve istenen standartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir.

ARSAN, uzman mühendis kadrosuyla yapısal ve sismik mesnet dizaynlarını proje gerekliliklerine ve istenen standartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir.