Kurumsal

  • Kalite yönetiminin temelini oluşturan “Sürdürülebilirlik” ve “Sürekli İyileştirme” prensiplerini benimseyerek; müşterilerimizin memnuniyetini ve kalite sürdürülebilirliğini en üst düzeye taşımak;
  • Küresel ve yerel standartlar ışığında daha yenilikçi ve verimli ürünler sunabilmek ve rekabet gücümüzü arttırabilmek adına yeni teknolojiler, sistemler ve metodolojiler geliştirerek proseslerimizde, üretmiş olduğumuz ürünlerde ve hizmetlerde katma değeri yükseltmek;
  • Ailemizin ferdi olan tüm çalışanlarımıza temel, teknik ve yönetsel becerilerini arttırmak ve müşterilerimizin beklentilerini aşacak ürün üretmek ve hizmet vermek adına yenilikçi yaklaşımlarla gelişimlerini sağlamak;
  • “Risk Temelli Düşünce” prensibini baz alarak, risk ve fırsatların belirlenmesi ile firmamızın sürekliliğini değişimini ve gelişimini sağlamak;
  • Küresel ve yerel kanunlar, yönetmelikler, standartlar, pazar gereksinimleri, müşterimizin talepleri ve değişen küresel ve yerel şartlara göre “Kalite Politikamızı” her yıl periyodik olarak toplantılarda gözden geçirilerek, gerçekçi yaklaşımlar ile güncellemek politikalarımızdır.
  • Firmamızın anlaşılması ve değer katması açısından “Kalite Politikamız” iç ve dış paydaşlarımız ile paylaşılmaktadır. Kalite politikamızın güncel haline https://www.www.arsankaucuk.com.tr/ ulaşabilirsiniz.

Başarı tüm paydaşlarımıza aittir.

Kâmil Berat ÖZTİMUR / Yönetim Kurulu Başkanı