Kurumsal

 • Arsan Kauçuk, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir. Bu hedef doğrultusunda Arsan Kauçuk olarak faaliyette bulunduğumuz tesislerde,

  • Yasal ve diğer şartlara uymayı
  • Sağlıklı, güvenli ve ergonomik çalışma ortamlarını yaratmayı
  • Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin danışma katılımıyla tehlike ve olası İSG risklerini tespit etmeyi, İSG fırsatlarını belirlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi
  • İş kazası ve meslek hastalıklarını en aza indirmeyi
  • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin ve kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerini düzenlenmeyi,

  kabul ve taahhüt ederiz.

Kamil Berat  ÖZTİMUR /  Yönetim Kurulu Başkanı