Hizmetlerimiz

Yapı Sağlığı İzlemesi Nedir?

Yapı sistemlerinde yapı sağlığı izlemesi, önemli yapısal verileri zamanında temin ederek yapıların korunmasını ve ömürlerinin artmasını sağlar. Yüksek teknoloji ürünü hassas sensörler ile yapılan ölçümler, yapıların performanslarının artması ve kullanım koşullarının iyileşmesini de beraberinde getirir.

Yapı sağlığı izlemesi genel olarak şu önemli konularda veri sağlar;

 • Yapısal parametrelerin zaman içerisindeki yavaş değişimleri ve yapının dayanım, rijitlik gibi parametrelerindeki düşüş,
 • Yapıların genleşme derzi, mesnetler ve izolatörler gibi bileşenlerindeki zamana bağlı bozulmalar,
 • Depremler, kuvvetli rüzgarlar, patlamalar veya kazalar gibi olaylarda yapı davranışı.

Yapı Sağlığı izlemesi nasıl çalışır?

Yapı sağlığı izlemesi, önemli mühendislik parametrelerini gerçek zamanlı olarak sağlar. Bunlar:

 • İvmeler,
 • Yer değiştirmeler,
 • Nem,
 • Sıcaklık

gibi parametrelerdir.

İvmeler, yapıların deprem, rüzgar ve trafik gibi çeşitli dış etkenlere verdiği tepkileri ölçmede yararlıdır. Düşük genliğe sahip çevresel ivme titreşim ölçümleri ise, yapıda operasyonel modal analiz (OMA) yöntemi kullanılarak yapının dinamik karakteristiklerinin belirlenmesinde kullanılır. Yapının rijitlik veya kütle değişimleri, OMA analizlerinde hemen fark yaratacak değişiklikler olduğundan, bu ölçümler ve analizler yapının genel durumu hakkında faydalı bilgiler sağlar.

Yer değiştirme ölçümleri yapıda çatlakların, hareket eden parçaların veya birleşimlerin, genleşme derzlerinin ve deformasyonun önemli olduğu diğer elemanların izlenmesinde kullanılır. Yer değiştirme ölçümleri, hasarın tespiti ve lokalizasyonunda en iyi veriyi sağlar.

Yapılar, sıcaklık ve nem değişimlerinden etkilenirler. Bu değişimler, özellikle yapıların uzun süreli izlemelerinde paralel bir veri olarak da kullanılmalı ve diğer mühendislik ölçümleri ile beraber değerlendirilmelidir.

Hizmetlerimiz

Arsan olarak yapı sağlığı izleme alanındaki hizmetlerimiz, geniş bir uygulama alanını kapsamaktadır. Bu hizmet, Arsan mühendisleri ve bu alanda uzman danışmanlar eşliğinde yapılmaktadır. Tek seferlik ölçümler ile yapının anlık durumunun tespiti yapılabildiği gibi, uzun süreli izleme sistemleri ile yapı sağlığını sürekli ve düzenli olarak takip etmek de mümkündür.

Tek seferlik izlemelerde ;

 • Operasyonel modal analiz (OMA),
 • Mevcut durum tespiti,
 • Tasarımın kontrolü gibi konularda veri sağlayabilir.

Uzun süreli izlemelerde ise ;

 • Çatlak kontrolü,
 • Yer değiştirme kontrolü (Genleşme derzleri, mesnetler, sönümleyiciler, izolatörler v.s.),
 • Zayıf ve kuvvetli yer hareketi izlemesi,
 • Küçük veya orta ölçekli depremlerden sonra zorlamalı titreşim analizleri ve tasarımın kontrolü,
 • Yapının durumu hakkında düzenli raporlama gibi konularda veri sağlayabilir.

1 yıldan fazla süreli örnek bir izleme çatlak izleme grafiği