Hizmetlerimiz

Segment Contası Analiz Süreci

Müşterilerden gelen teknik şartnameye göre en uygun conta modeli Autocad, NX 8.5 gibi tasarım programları kullanılarak  bilgisayar ortamında oluşturulur. Müşterilerin beklentilerini zamanında ve hızlı bir şekilde karşılamak için, simülasyon programları kullanılır. Tasarlanan contanın tünele montajı gerçekleştikten sonra istenilen özellikleri karşıladığını görmek için  bilgisayar ortamında simülasyon programı yardımıyla  analizleri yapılır. Segment contası tunel bloklara bağlandığında oluşan kesit görüntüsü Autocad ve NX 8.5 programları yardımıyla oluşturulur. Sonlu eleman yöntemi mantığı ile çalışan simülasyon programında gerçeğe yakın bir analiz yapmak için  yapının uygun eleman boyutlarına ayrılması ve stabilizasyon ayarlamalarının modele uygun olarak yapılması gerekmektedir. Uygun stabilizasyon ve eleman boyutları ayarlandıktan sonra contanın gerçekte maruz kalacağı çevresel şartlar göz önünde bulundurularak senaryo oluşturulur. Bütün bu veriler girildikten sonra oluşturduğumuz model çözdürülür. Çözüm süresi oluşturulan modele göre farklılık göstermekle beraber, yaklaşık 15 saat süren çözümden sonra sonuçlar detaylı olarak incelenir.  Analizlerden geçen Arsan Kauçuk segment contası test edilmek üzere üretilir. Prototipi üretilen contaya  Arsan Kauçuk bünyesinde bulunan laboratuvarımızda gerilim gevşeme, kuvvet deplasman ve sızdırmazlık testleri uygulanır. Prototip ürünün test sonuçları bilgisayar ortamında oluşturulan analizlerin test sonuçları ile karşılaştırılır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde sonuçların doğruluğu onaylanır. Testlerden geçen Arsan Kauçuk segment contası, yapılan test sonuçları ile birlikte müşteriye sunulur. Müşteri onayı alınır ve süreç tamamlanır.