Kurumsal

Arsan Kauçuk Plastik-Makina San. ve Tic. A.Ş. için kapsam:

KYS kapsamında İçme Suyu, Atık Su ve Gaz Boru Hattı Uygulamaları için Kauçuk Sızdırmazlık Contaları, Köprü ve Viyadük Mesnetleri, Sismik İzolatörler, Kauçuk Kaplı Genleşme Derzleri, Tek Açıklıklı ve Modüler Köprü ve Viyadük Genleşme Derzleri, Dilatasyon Profilleri, Değişik Tiplerde Kauçuk Profil ve Metal-Kauçuk Ürünleri Tasarım, Üretim, Satış ve Pazarlaması, Gümrük, Dış Ticaret, Lojistik, Yönetim ve İdari Organizasyon Faaliyetleri.

 

IATF 16949-2016 Kapsamı; Karışım Tasarımı ve İmalatı İle Kauçuk Ürün Üretimi

Design, Production, Sales and Marketing, Customs Clearance, Foreign Trade, Logistics, Management and Administrative Organisation Activities of Gaskets For Potable Water, Sewage, Gas Pipeline Applications, Bridge and Viaduct Structural Bearings, Seismic lsolators, Rubber Expansion Joints, Single Gap and Modular Expansion Joints for Bridges and Viaducts, Various Types of Elastomer Profiles and Rubber to Metal Bonded Products.

For IATF 16949-2016; Rubber Compound Desıgn and Production of Rubber Products

 

ISO 50001 için Kapsam;

Arsan Kauçuk Plastik-Makina San. ve Tic. A.Ş.; TS EN ISO 50001 standardı, iç ve dış hususlarla birlikte, ilgili tarafların talepleri ve yürürlükteki mevzuat şartları doğrultusunda Arsan Kauçuk imalatı faaliyetlerinin hammadde girişinden mamul ürün çıkışına kadar olan üretim & işletim operasyonlarını kapsar. Kapsam dahilinde kullanılan tüm enerji türleri kapsama dahil edilmiştir.

Fiziki sınırlar: Ferizli OSB, 1.Cadde No:20/1 54110 Ferizli  Sakarya /Türkiye

 

Mevcut lokasyonlarda gerçekleştirilecek herhangi bir teknolojik değişiklik, kapasite artırımı, yeni ekipman devreye alma- devreden çıkarma vs. konuları değişim yönetimi kapsamında ele alınmaktadır. Kapsam üst yönetimin kararı ile belirlenir ve gerektiğinde revize edilir.