Kurumsal

  • Firmamız “Ürün Yaşam Döngüsü” prensibi içerisinde bulunan hammadde temininden, satış sonrası hizmetler aşamasına kadar oluşabilecek çevresel etkilerin minimuma indirgenmesinin sağlanması;

  • Temiz ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için “Risk Temelli Düşünce” prensibi içerisinde firmamızda tehlike ve olası risklerin tespitinin sağlanması, bu tehlike ve risklere karşı alınacak iyileştirme faaliyetleri ve her türlü çevre kazalarının, önlenmesi adına gerekli kaynaklar sağlanması ve çalışmaların yürütülmesi; müşterilerimize ve tedarikçilerimize temiz ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için destek verilmesi;

  • Tasarlanan ve üretilen kauçuk ve metal ürünlerimizin çevreye duyarlılığı ile bir adım öne çıkarak, küresel ve yerel çevre standartlarına uygunluk benimsenmiştir. Müşterilerimize daha çevreci ürünler sunabilmek için, yeni teknolojiler, metotlar ve sistemler geliştirerek sürekli iyileşme prensibini benimsemek;

  • İç paydaşlarımızın bilgi, yetenek ve kişisel gelişimlerini daha fazla ilerletebilecekleri ortamlar oluşturarak, çevreye duyarlı bir organizasyon ile çevresel verimliliğimiz daha da arttırılması;

  • “Kaynağında Önleme” prensibini baz alarak çevre boyutlarına negatif etkisi olan ve çevre kirliliğine sebep olabilecek etmenlerin yetkin ve farkındalığı yüksek çalışanlarımız ile kaynağında önlenmesi ve dış paydaşlarımıza çevreye karşı daha duyarlı olmaları konusunda bilgilendirme yapılması;

  • Küresel ve yerel kanunlar, yönetmelikler, standartlar, çevre gereksinimleri, müşterimizin talepleri ve değişen küresel ve yerel şartlara göre “Çevre Politikamızı” her yıl periyodik olarak toplantılarda gözden geçirilerek, gerçekçi yaklaşımlar ile güncellemek politikalarımızdır.

  • Firmamızın anlaşılması ve değer katması açısından “Çevre Politikamız” iç ve dış paydaşlarımız ile paylaşılmaktadır.
    Temiz çevre tüm paydaşlarımıza aittir.

Kâmil Berat ÖZTİMUR  / Yönetim Kurulu Başkanı