Arsan Elastomerik Mesnetler

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ARSAN ELASTOMERİK MESNETLERİ

Günümüzde inşaat dünyasında kullanılan elastomerik mesnetler hassas malzemelerden oluşan gelişmiş ürünlerdir. Elastomerik mesnetler tabaka halinde dizayn edilir ve güçlü preslerde üretilir. İlgili standardın gereklilikleriyle bağlantılı olarak (CR) kloropren-kauçuk veya (NR) tabii kauçuk ve bu kauçuk plakaların arasındaki metal plaka tabakalardan oluşurlar.
Projenin gerekliliklerine veya müşteri isteğine göre dairesel, kare veya dikdörtgen şeklinde imal edilen elastomerik mesnetlerimizin dizaynı ve projelendirilmesi, mühendislik alanındaki en son gelişmeler ve teknikler ışığında yapılmaktadır.
Dış etkenlerle yüzey teması halinde bulunan çelik bileşenler, korozyona karşı korumalı olarak ve istenirse müşterilerin ek talepleri doğrultusunda üretilirler. Standart dizaynlarda uygulanan genel korumalar; kumlama (SA3), galvanizleme (çinko metal sprey - TS  EN ISO 12944 standardı gereklerine göre) ve dış katmanlara iki kat özel kaplama boyası uygulanır.
Bu arada metal plakaların kalitesi ve yoğunluk derecesi de yine ilgili standardın gerekliliklerine göre belirlenmektedir.
Kalıbın içerisine ardı sıra dizilen bu malzemelerin vulkanizasyon adı verilen, pres içinde yüksek basınçta pişme işlemiyle birbirlerini kavramaları sağlanmaktadır. Böylece kauçuk, basınca ve itme gücüne bağlı olarak metale yapışmaktadır.
Kayıcı mesnet kullanılacak olan projelerde, köprü mesnetleri standartlarına uygun PTFE  (teflon - EN 1337-5) ve paslanmaz çelik plakalar (EN 10088-2 / 1.4401 veya 1.4311 malzeme) kullanılmaktadır. Mesnet boyutlarına göre değişmekle birlikte PTFE plakalar minimum 1.0 mm. kalınlığındadır ve kayıcı yüzeyleri yağ odacıklarıyla donatılmıştır. Yağ olarak, bütünlüğünü uzun süre koruyabilen ve -35 0C’de bile etkili kalan üstün kalitede silikon yağı kullanılır. PTFE plakaya, uygun bir kayıcı yüzey karşılığı teşkil eden paslanmaz çelik plaka da minimum 1,5 mm. kalınlığındadır ve projenin gereksinimlerine göre elastomerik mesnedin 1 veya 2 yüzeyine vulkanize edilir.
Teknik açıdan inşaat sektöründe elastomerik köprü mesnetleri, vazgeçilmez malzemelerdir.
Mesnetlerin gereğine uygun bir şekilde dizayn edilmeleri ve doğru şekilde üretim aşamalarından geçmeleri gerekmektedir. Kaliteli elastomerik mesnetler görevleri gereği inşaat projelerinde taşımaları gereken yükleri rahatlıkla taşıyabilecekleri gibi, rahatsız edici vibrasyonları da yüksek oranda kontrol edebilmektedir.
Bununla birlikte bugüne kadar yapılan araştırmalarda esneklik özelliğine sahip olan kauçuk malzemeden üretilmiş elastomerik mesnetlerin binaları ve köprüleri dengesiz yük dağılımlarına karşı daha sağlıklı ve sağlam bir hale getirdiği belirlenmiştir.
Başlangıçta sadece köprülerde kullanılan mesnetlerin göstermiş oldukları üstün çalışma performansından sonra binalarda, demiryollarında, nükleer reaktör tesislerinde  yaygın olarak kullanılmasına başlanmıştır. Mesnetlerin çalışma performansı, mesnedin üretiminde kullanılan elastomer ve çelik plakaların kalitesi yanında mesnedin doğru şekilde yerleştirilmesiyle de ilgilidir.
Üretim koşullarının durumu ve saklama koşulları da elastomerik mesnetlerin performansı üzerinde diğer etkili faktörlerdir.
Mesnetlerin yerleştirilmesi sırasında daima yetişmiş personelin görev alması şarttır.