"Precise Connections - since 1957"

POLİTİKAMIZ

Kalite Politikası
 

 • Kalitesi ile müşterilerimizin,
 • Verimliliği, rekabet gücü ve konulan hedeflerin gerçekleşmesi ile hissedarlarımızın
 • Çalışma ortamı ve koşulları ile çalışanlarımızın
 • Çevre duyarlılığı ve yasal düzenlemelere uyması ile toplumun
 • Uygulanabilir şartları yerine getirmekle ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve yaptığımız her işe yeni değerler eklemektir.
   

Çevre Politikası
 

 • Çevre ile ilgili tabi olduğumuz yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymak
 • Topluma, müşterilerimize ve diğer ilgili taraflara verdiğimiz taahhütlerimizi yerine getirmek
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemek
 • Doğal kaynakları korumak ve en verimli şekilde kullanmak
 • Olası çevresel etkileri kontrol altında tutmak ve azaltmak,
 • Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmak veya geri kazanmak,
 • Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmak
 • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek çevre sorumluluk bilincini arttırmak,
 • Tüm paydaşlar ile iletişim kurmak ve gerektiğinde bilgi paylaşmaktır.
   

Bilgi Güvenliği Politikası
 

ARSAN KAUÇUK PLASTİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, ARSAN KAUÇUK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. bilgi güvenliği yönetim sistemi ile kurum itibarını artırmak, kendi iş sürekliliğinin yanı sıra paydaşlarının önemli ve/veya hassas bilgilerini de korumak amacıyla bilgi güvenliğine üst düzeyde önem verir. Belirlediği faaliyetleri kapsamında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) gereğince aşağıdaki hususları benimsemekte ve uyumlu şekilde yönetmektedir:
 • Faaliyetlerimizde gerekli olan her türlü bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlayarak bilgiyi güvence altına almak.
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi şartlarına, ulusal ve uluslararası yasal şartlara, mevzuatlara uyarak, sistemin uygunluk ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 • Kurum çalışanlarının bilgi ve yetkinliklerini arttırarak tüm çalışanların bilgi güvenliğine katkıda bulunmasını sağlamak,
 • Çalışanları, müşterileri ve üçüncü tarafları bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirerek kendilerine ve paydaşlarına ait bilgileri korumak.
 • İş sürekliliği planlarını oluşturmak, değişen ve gelişen bilgi güvenliği tehditlerine karşı risk analizleri yaparak proaktif önlemler almak.
 • Bilgi varlıklarının güvenliği için uygun fiziksel ve elektronik ortamları yaratmak ve güvenlik ihlalleri olduğunda kayıt altına alarak, ihlallerin zamanında tespiti, müdahale edilmesi ile ortadan kaldırılmasını sağlamak.
 
Tüm kurum çalışanları ve tedarikçileri Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politika, prosedür ve kontrollerine uygun hareket etmekle ve kendileri için tanımlanmış sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Üst yönetim, değişen şartlara uyum sağlamak üzere BGYS politikasını güncelleyerek, bu politikanın şirket içinde tüm seviyelerde bilinmesini, anlaşılmasını, eksiksiz uygulanmasını ve bütün çalışanlarının bu politikayla uyumlu olmasını sağlamakla yükümlüdür.