"Precise Connections - since 1957"

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  • Firmamız insan gücünü bir kaynak olarak görmekten çok her bir çalışanı bir birey olarak benimsemiş ve neticesinde “İnsan Değerleri” kavramı ortaya çıkmıştır. Yürürlükte olan kanunlara, yönetmeliklere ve sorumlu olduğumuz üyesi olunan kuruluşların şartlarına uygun çalışma ortamının yaratılması;
  • Sağlıklı, güvenli ve ergonomik bir çalışma ortamı sağlamak adına “Risk Temelli Düşünce” prensibi içerisinde tehlike ve olası risklerin tespitinin sağlanması, bu tehlike ve risklere karşı alınacak iyileştirme faaliyetleri ve her türlü iş kazalarının, yaralanmalarının ve mesleki hastalıkların önlenmesi adına gerekli kaynaklar sağlanması ve iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi;
  • İç paydaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve ergonomik bir ortamda çalışmalarının sağlanması ve iş kazası, yaralanma ve mesleki hastalıkların en aza indirilmesi hedeflenmiştir. İnsan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yeni teknolojilerin, sistemlerin ve metotların geliştirilmesi ile üretmiş olduğumuz ürün ve hizmetlerin piyasaya arz edilmesinin sağlanması;
  • Küresel ve yerel kanunlar, yönetmelikler, standartlar, üretim metodolojileri, müşterimizin talepleri ve değişen küresel ve yerel şartlara göre “İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı” her yıl periyodik olarak toplantılarda gözden geçirilerek, gerçekçi yaklaşımlar ile güncellemek politikalarımızdır.
  • Firmamızın anlaşılması ve değer katması açısından “İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız” iç ve dış paydaşlarımız ile paylaşılmaktadır. İş sağlığı güvenliği politikamızın güncel haline http://www.arsankaucuk.com.tr/ ulaşabilirsiniz.

Sağlıklı ve güvenli yaşam tüm paydaşlarımıza aittir.

Kamil Berat  ÖZTİMUR /  Yönetim Kurulu Başkanı