"Precise Connections - since 1957"

Türkiye’nin en büyük açıklığa sahip Dengeli Konsol Köprüsünde Arsan İmzası

Siirt'in Pervari ilçesinde inşa edilen, 450 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğinde, dere kotundan 165 metre yükseklikte ve 210 metre iki ayak arası açıklığa sahip olan Botan Dengeli Konsol Köprüsü’nde kullanılan “Pot Mesnetler” Arsan Mühendisleri tarafından geliştirildi.